P.1
1. Na jakiego rodzaju przedsięwzięcia realizowane przez MŚP alokowano najwięcej środków w konkursach w 2017 roku?