[Bankier.pl] Badanie nt. zadowolenia z usług ekip budowlanych

Pyt.1
Kiedy po raz ostatni korzystałeś z usług ekipy budowlanej? *

Pyt.2
Jak znalazłeś wtedy wykonawców robót budowlanych? *

Pyt.3
Jaką formę umowy zawarliście? *

Pyt.4
Czy jasne były ustalenia, kto dostarcza materiały? *

Pyt.5
Jak rozliczałeś się z wykonawcą ? *

Pyt.6
Czy po zakończeniu prac podpisaliście protokół odbioru? *

Pyt.7
Czy wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty? *

Pyt.8
Jak oceniasz poziom zadowolenia z realizacji zlecenia? *

Pyt.9
Z którymi niechlubnymi praktykami spotkałeś się, korzystając w przeszłości (niekoniecznie ostatnio) z usług ekip budowlanych? *

Zaznacz maksymalnie 5 odpowiedzi. Jeśli spotkałeś się z innymi negatywnymi praktykami, napisz o nich, wybierając jako jedną z opcji "Inne".